Betingelser

Garanti og reklamasjon

  • For at vi skal kunne vurdere garanti- og reklamasjon, må gyldig kjøpskvittering framvises ved besøk. Dette er kundens ansvar.
  • Feil som skyldes bruk, manglende vedlikehold eller montering, faller utenfor garanti- og reklamasjonsrett. Disse blir fakturert som betalbar service.
  • Oppmøte og undersøkelseskostnad blir belastet selv om reparasjon ikke er ønskelig/mulig.

Forsikring

  • Forsikring tegnet hos forhandler ved kjøp av produkt er ment å dekke skade/uhell som faller utenfor garanti- og reklamasjonsbestemmelsene.
  • Denne gjelder mellom kunde og forhandler/forsikringsselskap, vi behandler slike saker som vanlig betalbar service og fakturerer kunde. Krav om forsikringsdekkning må rettes til gjeldende forsikringsselskap.

Delekjøp

  • Kjøp av reservedeler gjøres på eget ansvar. Reparasjon av elektriske artikler skal utføres av autorisert personell.
  • Deler kjøpt og tatt ut av butikk regnes for brukte og tas ikke i retur.
  • Ved bestilling av deler som ikke hentes vil returfrakt og 20% av delens verdi bli belastet. Dette for å dekke våre kostnader.

Ved bestilling av service må vi få opplyst produktets modell, produkt ID og serienummer.

Dette finnes / leses av på produktskiltet som er festet til apparatet og kan finnes på følgende steder:

Komfyr (frittstående)
Sidevegg eller bakvegg.

Stekeovn (bygg-inn)
Rundt døråpning.

Koketopp (bygg-inn)
Undersiden av toppen.

Kjøle-/fryseskap
Sidevegg inne i skapet (ofte skjult av grønnsaks-skuff).

Frysebok
Under topplokk eller på bakvegg.
Vaskemaskin med frontilegg
Rundt trommelåpning eller bak lofilterluke i front.

Vaskemaskin med toppilegg
Under topplokk, bak lofilterluke eller på bakvegg.

Tørketrommel
Rundt trommelåpning eller bakvegg.

Oppvaskmaskin
Kant rundt døren eller under ved sokkel.

Microbølgeovn
Rundt døråpning eller bakvegg.

Ventilator
Under fettfilter.

Støvsuger
Under støvsuger.